Gedragsanalyses

MBTI®

MBTI® is een krachtig instrument voor zelfkennis en ontwikkeling.
Het uitgangspunt van MBTI® is dat ieder mens een natuurlijke voorkeur heeft voor het opnemen van informatie, voor het omgaan met zijn energie, hoe hij beslissingen neemt en op welke manier hij zijn leven inricht. En als iemand nu inzicht heeft in zijn eigen voorkeuren, dan is hij in staat zijn talenten optimaal te gebruiken, zijn aandachtspunten te ontwikkelen en de talenten van anderen naar waarde te schatten. Dit bevordert de samenwerking met anderen.

Saskia Elberse is sinds 2002 geaccrediteerd om MBTI® toe te passen in training- en coachingstrajecten. 

MBTI        www.opp.com/nl

 

TTI Success Insights®

Het TTI Success Insights® Profiel Gedrag en Drijfveren is bedoeld om ons inzicht in onze eigen, individuele kwaliteiten te vergroten. Het profiel beschrijft twee verschillende, zij het nauw met elkaar samenwerkende, domeinen: de Gedragsstijl die we hanteren, en de Drijfveren die ons in beweging zetten. Inzicht in de kwaliteiten – en soms de valkuilen – die gepaard gaan met onze Gedragsstijl en onze Drijfveren, kan leiden tot (nog meer) persoonlijke en professionele groei en vervulling.

 

Saskia Elberse is sinds 2012 gecertificeerd TTI Success Insights®-consultant.

TTI SIwww.ttisi.nl

 

Profile Dynamics®

Profile Dynamics® typeert mensen in een zevental kleuren die elk staan voor eigenschappen, denkwijzen en gedrag. De Profile Dynamics® instrumenten brengen drijfveren en waarden in kaart en bieden tevens praktische handvatten voor ontwikkeling en groei, zowel die van de individuele werknemer als van de organisatie in zijn geheel.

Kleuren

De Profile Dynamics® Persoonlijke analyse is een instrument dat laat zien welke waarden mensen hanteren en wat hun voorkeur heeft op bijvoorbeeld het gebied van functie en taken, samenwerking, verandering en leiderschap, en waarmee ze minder affiniteit hebben. Het helpt om persoonlijke wensen van medewerkers af te stemmen op de mogelijkheden en behoeften van de organisatie. 

diagram_E_2

Saskia Elberse is sinds 2014 gecertificeerd Profile Dynamics® trainer en coach.

PDlogo www.profiledynamics.nl

 

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid.